การเงิน

9 วิธี ออมเงินแบบไหนดี เวิร์คสุด

การออมเงินใครๆก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ทำยากเหลือเกิน เพราะเงินเดือนที่ได้รับมาแต่ละเดือนใช้ไปแปปๆก็หมดแล้ว ไม่ทันได้ออมเงินเพราะค่าใช้จ่ายต่างๆเยอะเ