อาหาร

อาหาร 5 หมู่มีอะไรบ้าง กินให้ครบป้องกันโรคภัย

อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ดังนั้นเราควรกินอาหารที่มีประโยชน์ และเลือกกินอาหารให้หลากหลาย ไม่เน้นเมนูใดเมนู