แม่และเด็ก

ปัญหาลูกติดดูดนิ้วแก้ได้ ด้วย 7 วิธีนี้

พฤติกรรมบ่อยๆที่เราเห็นในเด็กก็คือ การดูดนิ้วตัวเอง ซึ่งพฤติกรรมนี้หากเป็นเด็กเล็กมากๆหรือวัยที่ยังไม่รู้ประสีประสาอะไรถือเป็นเรื่องปกติ เด็กๆดูดนิ้วเ