แม่และเด็ก

รวมประกันสุขภาพลูกน้อย 2021 พร้อมช่องทางการติดต่อ

วัยเด็กโดยเฉพาะเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปี เป็นวัยที่มีอัตราการเจ็บป่วยและเกิดอันตรายได้ง่าย ประกันสุขภาพลูกน้อยจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสำคัญและซื้อไว้เพื่อความอุ่นใจ เมื่อเกิดเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุจะได้เข้ารับการรักษาทันทีไม่ต้องมานั่งรอต่อคิวรักษาให้เสียเวลา การทำประกันสุขภาพลูกน้อยจะคุ้มครองทุกการเจ็บป่วยของลูกเลยและเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วย

สำหรับประกันสุขภาพลูกน้อยก็มีให้เลือกอยู่หลายบริษัทด้วยกัน แต่ละบริษัทก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันไป คุณพ่อคุณแม่จึงควรศึกษาให้ดีก่อนการซื้อประกัน และไม่ต้องกังวลว่าการซื้อประกันสุขภาพลูกน้อยจะยุ่งยากเหมือนของผู้ใหญ่ เพราะมันสมัครง่ายมากเกือบทุกบริษัทเลย ส่วนบริษัทไหนจะคุ้มครองโรคอื่นๆ หรือครอบคลุมการรักษาแบบไหนบ้าง รวมถึงมีประกันชีวิตด้วยไหม เรามาดูรายละเอียดของแต่ละบริษัทพร้อมช่องทางการติดต่อกันค่ะ

1. ประกันภัยวัยซน ธนาคารกสิกรไทย (เมืองไทยประกันภัย)

ประกันภัยวัยซน ธนาคารกสิกรไทย

ภาพจาก https://www.kasikornbank.com

 • ผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 14 วัน – 15 ปี
 • คุ้มครอง 7 โรคฮิต ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่, โรคไข้เลือดออก, โรคหัดและหัดเยอรมัน, โรคอาหารเป็นพิษ, โรคปอดบวม, โรคมือ เท้า ปาก, ภาวะโลหิตเป็นพิษ หรือภาวะเลือดเป็นพิษ
 • คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเบื้องต้นมีดังนี้
 • ค่ารักษาพยาบาลหรืออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 20,000 บาท
 • เงินชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยในเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 2,000 บาทต่อวัน
 • เงินชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยในเนื่องจากการเจ็บป่วยจาก 7 โรคฮิต 1,500 บาทต่อวัน

ช่องทางการติดต่อ 1484

2. ประกันสุขภาพสำเร็จรูป Healthy Kid กรุงไทยแอ็กซ่า

ประกันสุขภาพสำเร็จรูป Healthy Kid กรุงไทยแอ็กซ่า

ภาพจาก https://www.kt-axaonline.com

 • แบบประกันสุขภาพสำเร็จรูป เพื่อก้าวแรกของลูกน้อย ตั้งแต่เด็กอายุ 1 เดือน – 10 ปี
 • ให้ความคุ้มครองชีวิตเริ่มต้น 500,000 บาท
 • มอบเงินออมให้ลูกด้วยเงินคืนประจำปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป
 • แบบประกันหลักสมาร์ท โพรเทคเตอร์ (25PL) + สัญญาเพิ่ม Smart Medicare (Kid)
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองแบบ Healthy Kid แผน 1 เบื้องต้น มีดังนี้
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล 2,500 บาทต่อวัน
 • ค่าห้อง ICU 5,000 บาท
 • ค่าแพทย์ 800 บาทต่อวัน
 • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (OPD) 6,000 บาทต่อครั้ง

ช่องทางการติดต่อ 1159

3. ประกันสุขภาพเด็ก (Super Kid) สินมั่นคงประกันภัย

ประกันสุขภาพเด็ก (Super Kid) สินมั่นคงประกันภัย

ภาพจาก https://www.smk.co.th

ประกันสุขภาพเด็ก (Super Kid) ของบริษัทสินมั่นคงประกันภัยมีแผนประกันที่พร้อมดูแลลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่อย่างเต็มที่ โดยที่ไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาพยาบาลและโรคยอดฮิตของเด็กอย่างโรคไข้หวัดใหญ่, ไข้เลือดออก, ตาแดง, มือเท้าปาก สามารถเบิกได้ทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก พร้อมทันตกรรม 2,000 บาทต่อปี

 • ผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 1 – 14 ปี
 • จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียงปีละ 4,300 บาท
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเบื้องต้นมีดังนี้
 • ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท/ (IPD) 100,000 บาท/ (OPD) 10,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล 2,500 บาทต่อวัน
 • ค่าห้อง ICU 5,000 บาท

ช่องทางการติดต่อ 1596

4. ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

ภาพจาก https://elife.azay.co.th

 • ผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 1 เดือน 1 วัน – 10 ปี (ต่อได้ถึงอายุ 84 ปี)
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง
 • ดูแลค่ารักษาเมื่อต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงถึง 2 ล้านบาทต่อปี และปรับเพิ่มเป็น 2 ล้านบาท เมื่ออายุ 11 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้บริการดูแลยามพักฟื้น (Nursing Care) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเบื้องต้น สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี มีดังนี้
 • วงเงินคุ้มครองสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 1,200,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล 2,000 บาทต่อวัน
 • ค่าห้อง ICU 4,000 บาท
 • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ 1,000 บาทต่อวัน

ช่องทางการติดต่อ 1373

5. AIA H&S Extra

AIA H&S Extra

 • ประกันสุขภาพลูกน้อยอายุ 1 เดือน – 5 ปี
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล สูงสุด 6,500 บาทต่อวัน (ห้อง ICU ชดเชยเพิ่มเป็น 2 เท่า)
 • ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการสูงสุด 120,000 บาท
 • ค่าแพทย์ตรวจรักษาประจำวัน 1,200 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆสูงสุด 40,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ) 7,000 บาท

ช่องทางการติดต่อ 1581

6. ประกันสุขภาพเด็กอุ่นใจรักษ์ คลาสสิค วิริยะประกันภัย

ประกันสุขภาพเด็กอุ่นใจรักษ์ คลาสสิค วิริยะประกันภัย

ภาพจาก https://www.facebook.com/phendara6004001245

เป็นประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ เหมาจ่ายต่อปี ผลประโยชน์เข้าใจง่าย ไม่ต้องสำรองจ่าย

 • ผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 15 วัน – 65 ปี
 • เหมาจ่ายต่อปี สูงสุด 800,000 บาทต่อปี
 • เมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลในเครือ BDMS ประเทศไทย ไม่ต้องสำรองจ่าย
 • คุ้มครองทั้ง IPD และ OPD
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนการทำประกัน
 • ไม่ปฏิเสธการต่ออายุ แม้จะมีการเคลมก็ตาม และมีส่วนลดประวัติดี เมื่อไม่มีเคลม
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท

ช่องทางการติดต่อ 02-152-1557

7. ประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองสุขภาพ ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

ประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองสุขภาพ ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

 • อายุที่รับประกันภัยต้องมีระหว่าง 1 วัน – 60 ปี
 • คุ้มครองได้ทุกที่ทั่วโลก
 • รับความคุ้มครองในการเข้ารักษาแบบผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองแบบ Silver เบื้องต้น มีดังนี้
 • วงเงินความคุ้มครองสุขภาพ 1 ล้านบาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล 2,000 บาทต่อวัน
 • ค่าห้อง ICU เหมาจ่ายตามจริง
 • ค่าแพทย์ตรวจรักษา 2,000 บาทต่อวัน
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 10,000 บาท/ปีกรมธรรม์

ช่องทางการติดต่อ 1315

8. ประกันสุขภาพ สุขทุกวัย ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ สุขทุกวัย ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

ภาพจาก https://www.facebook.com/scb.thailand

 • ให้ความคุ้มครองตั้งแต่เด็กอายุ 15 วัน จนถึงผู้สูงวัยอายุ 65 ปี
 • ดูแลรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกสูงสุด 60,000 บาทต่อปี กรณีผู้ป่วยในสูงสุด 650,000 บาทต่อปี
 • มีแผนให้เลือก 3 แบบ คือ S M และ L
 • มี Care Card ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า 270 แห่งทั่วประเทศ
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองแบบ M เบื้องต้น มีดังนี้
 • ดูแลรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกสูงสุด 450,000 บาทต่อปี
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล 1,400 บาทต่อวัน
 • ค่าห้อง ICU 2,800 บาทต่อวัน
 • ค่าแพทย์ 800 บาทต่อวัน
 • ค่าดูแลรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก 800 บาทต่อวัน

ช่องทางการติดต่อ 1315

9. ประกัน Family Care FWD

ประกัน Family Care FWD

ภาพจาก https://www.facebook.com/fwdthailand

 • ให้ความคุ้มครองพร้อมกันตั้งแต่ 3 คน พ่อ แม่ ลูกขึ้นไป
 • รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย 25% เมื่อสมาชิกในครอบครัวซื้อความคุ้มครองพร้อมกัน 3 คน
 • เข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทันที โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ด้วยบัตร FWD Care Card ในโรงพยาบาล และคลินิกในเครือข่ายกว่า 380 แห่งทั่วประเทศ
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเบื้องต้น มีดังนี้
 • ค่าดูแลรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน 25,000 บาทต่อครั้ง
 • ค่าดูแลรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก 1,000 บาทต่อครั้ง

ช่องทางการติดต่อ 1351

ลูกน้อยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต การมีประกันสุขภาพลูกน้อยเอาไว้ก็เป็นสิ่งที่ดี ยังไงคุณพ่อคุณแม่ก็ลองศึกษารายละเอียดต่างๆของแต่ละบริษัทให้ดี และเลือกซื้อตามที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดค่ะ